Velkommen til enneagramtestenBesvar udsagnene så oprigtigt som muligt.
Det kan godt være at du ikke synes at udsagnene passer helt på dig, men så vælger du det, du synes kommer tættest på.

Efter sidste besvarelse vises resultatet, som du så skriver ud.

I tilfælde af problemer med forståelse af udskriften eller adgang til testen kontakt os på tlf. 40 40 87 78

Tryk her for at komme videre til Fa. Linnemann-Hansen

Tryk her for at komme videre til Cefal a/s
Hvad er enneagrammet?
Ordet kommer af det græske enneas = 9 og gramma = noget nedtegnet.
Det er en persontypologi der skelner mellem 9 grundlæggende personlighedstyper, som har hver deres adfærd og motiveres på 9 forskellige måder.
Det er ligeledes en beskrivelse af hvordan vores adfærd ændres når vi bliver udsat for langvarig stress eller har oplevelsen af succes.

Vi er alle sammen enestående og ingen af de 9 typer er værre eller bedre end den anden.
De er afgørende forskellige i deres måde at reagere på overfor omverdenen. Ikke desto mindre har vi fællestræk. Vores personlige type er umiskendelig, men vores personlighed med dens oplevelser, erindringer, drømme og håb og det vi gør med dem er vores helt egen.
Du kan derfor godt møde et menneske af samme type som dig selv, men I ligner overhovedet ikke hinanden på andre områder end jeres type.

Enhver personlig udvikling kræver at du er indstillet på at ændre din egen adfærd og derigennem lærer at forholde dig på en ny måde til dig selv og andre.
Hvis du har lysten og modet til at tage udfordringen op, indeholder enneagrammet muligheden for selvindsigt og anvisninger på, hvordan du kommer videre i livet.

Enneagrammet kan anvendes som et nyttigt værktøj i din personlige udvikling.
Det giver dig en dybere indsigt i hvem du er, dine muligheder og hvordan du virkeliggør dem.

I denne test får du bud på:
  • Typens fællestræk
  • Hvad der motiverer typen
  • Grundfølelser
  • Stresskilder og stressreaktion
  • Handlingsprogram - forebyggende og helbredende
  • Typens samarbejdsfærdigheder
  • Arbejde og identitet
I arbejdsgrupper, f.eks. i organisationer og på virksomheder, men også i nære relationer, kan enneagrammet hjælpe til et mere harmonisk og kreativt dagligliv.

Det betyder for det enkelte menneske, at frygt, vrede eller skyldfølelse kan ændres til en større forståelse for, hvorfor andre ikke tænker, føler eller reagerer som dem selv.